Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Hemply Services AB har tecknat en avsiktsförklaring med distributören Life Activation Co. LTD i Japan med syfte att kliva in på den Japanska CBD marknaden under 2022

Avsiktsförklaringen innebär att parterna avser teckna ett distributionsavtal avseende distribution av Bolagets produkter. Avsikten innebär att försäljning av Hemply Balance hela produktsortiment förväntas påbörjas på den japanska marknaden under 2022. Vidare är den japanska CBD-marknaden i framkant gällande liberala och tydliga regleringar och har haft en stabil tillväxt de senaste åren. 

Efterfrågan och intresset kring CBD-produkter i Japan har ökat markant. De senaste åren har CBD-marknaden i Japan haft en tillväxt om cirka 100% årligen samtidigt som marknadsvärdet estimeras till 19 miljarder kronor 2024, enligt en rapport från Switzerland Global Enterprise

Den japanska regleringen kring CBD-produkter ställer höga krav på tillverkaren samtidigt som den kan ses som fördelaktig för Bolaget. Den strikta regleringen ställer krav på hur CBD extraheras från hampaplantan samt att produkten måste vara helt fri från THC. Produkterna måste marknadsföras som kosttillskott eller livsmedelsprodukter för att kunna säljas på den japanska marknaden. Vidare ser Bolaget positivt på den rigorösa standarden som produkterna måste uppfylla. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hemply Balance Holding
Jonas Lenne
VD 
Tel: +46 (0) 734 26 37 43
Email: lenne@hemplybalance.com 

Hemply Balance Holding
Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se 

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.


Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com