Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolag Hemply Services AB har idag ingått avtal med den japanska distributören Life Activation Co. Ltd. Genom signeringen påbörjas samtidigt försäljning på den japanska marknaden och Bolaget får sin första order av produkter värd 500 000 SEK.

Bakgrund
Under oktober månad 2021 offentliggjorde Hemply Balance att man tecknat en avsiktsförklaring med japanska Life Activation om att lanseras på den japanska CBD-marknaden. Bolaget har sedan dess arbetat tillsammans med Life Activation och Hemply Balance leverantörer för att säkerställa att Bolagets produkter uppfyller de rigorösa krav den japanska marknaden ställer på CBD-produkter.

Arbetet slutfördes under februari 2022 på ett framgångsrikt sätt och idag har parterna kommit överens om att ingå avtal.

Samarbetet
Avtalet mellan parterna omfattas av en exklusivitet på initialt ett år som är begränsad till den japanska marknaden. Den initiala ordern medför en bruttoomsättning om cirka 500 000 SEK och Life Activation ska under 2022 spendera ett minimum om 190 000 SEK på marknadsföring i Japan. Ordern omfattar alla produkter från varumärket Hemply Balance.

CBD-marknaden i Japan
Den japanska CBD-marknaden har haft en solid tillväxt sedan landet tillät saluföring av CBD-oljor 2016. Den japanska CBD-marknaden förväntas ha en årlig tillväxttakt om 100% och marknadsvärdet förväntas uppgå till 19 miljarder SEK 2024. Den japanska befolkningen är angelägna om att leva ett hälsosamt liv med balans, och har därav en hög konsumtion av kosttillskott.[1]

Om Life Activation
Life Activation är en distributör och återförsäljare som har varit verksamma på den japanska CBD-marknaden under cirka fem år, därmed har de en omfångsrik kundkrets gällande både återförsäljare och konsumenter. Life Activation har en lång erfarenhet av att arbeta med skandinaviska varumärken, vilka man lyckats etablera i Japan.

Kommentarer
”Vi är mycket stolta över att meddela att vi idag skrivit distributörsavtal med Life Activation på den japanska marknaden. Lansering sker inom kort i Japan, då vi precis fått den första ordern. Life Activation som bolag är väldigt kunniga och har stor potential i och med att CBD-marknaden blommar i Japan”, säger Jonas Lenne, VD Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett e-handelsfokuserat hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosmetik, kosttillskott och kosttillskott för husdjur. Fokus är främst på kosttillskotten CBD och adaptgener inom sina kategorier. Vi adderar det vi benämner som ”The missing ingredient” till våra kunder. Affärsmodellen är fokuserad på egen e-handel med inslag av strategiska återförsäljare för varumärkesbyggande. Bolaget äger två varumärken, Hemp Juice och Hemply Balance. Det förstnämnda förvärvades under första kvartalet 2022 och koncernens målsättning är att fortsätta med ytterligare förvärv.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com


[1] Swiss Business Hub Japan (Switzerland Global Enterprise), The CBD market in Japan. https://swissbiz.jp/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/03/CBD-Market-in-Japan.pdf