I maj 2021 tillkännagav Europeiska kommissionen att CBG hade lagts till i Europeiska unionens databas för kosmetiska ingredienser (med namnbeteckning ” CosIng”), och godkänner sammansättningen som säker för användning i personlig vård och kosmetiska produkter.

Beslutet innebär att europeiska tillverkare av personlig vård och kosmetiska produkter kan använda CBG I sina produkter med godkännande av en viktig marknadsregulator för handel i Europeiska unionen.

CBG, som är förkortning för Cannabigerol, är en mindre känd cannabinoid som extraheras från hampaplantan och är likt CBD i den utsträckning att det icke är psyko-aktivt. CBG anses vara en föregångare till CBD och THC, då det är den cannabinoid från vilka de två andra cannabinioder bildas.

CBD-isolat som inte innehåller delar från den blommande delen av hampaplantan är enligt nuvarande svenska regelverk den enda godkända varianten av CBD som får användas i kosmetiska produkter. Hemply Balance intimvårdsserie innehåller CBD-isolat.

Kommentarer:
Att det kontinuerligt sker avregleringar i EU, som det gjort i USA, inom vårt marknadssegment är positivt då vi kan bredda vår produktportfölj och de marknadsetableringar vi vill göra. Våra produktområden kan breddas liksom de regioner och länder där försäljning av Hemplys produkter kan ske”, säger Pingis Berg-Hadenius, styrelseordförande Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hemply Balance Holding AB (publ)
Emil Sandin
VD
Tel: +46 (0) 720 40 80 69
Email: emil.sandin@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com