Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) redovisar idag VD, styrelse och ledande befattningshavares aktieinnehav i Bolaget.

Hemply Balance nya VD Jonas Lenne har den 18 november 2021 köpt 4 200 antal aktier i Hemply Balance. Tillsammans med tidigare innehav i bolaget uppgår Jonas Lennes innehav till 5 400 aktier. ”Jag har för avsikt att fortsatt öka mitt ägande i bolaget successivt. Jag har en långsiktighet i Hemply Balance och har en positiv syn på bolagets framtida utveckling. Vi har kommunicerat många milstolpar de senaste månaderna som på sikt kommer att ge resultat

Styrelsen och andra ledande befattningshavare har ökat sina aktieinnehav i Hemply Balance.

Styrelseordförande Pingis Berg-Hadenius har under november ökat sitt innehav med 5 600 aktier och har tecknat bolags incitamentsprogram. Hennes totala innehav uppgår till 272 866 aktier.

Styrelsens samtliga ledamöter har alla tecknat bolagets incitamentsprogram och ledamot Johan Kleberg redovisar idag den 19 november köp av aktier och därmed har Johan ett innehav om 2 700 aktier. Ledamot Petter Ödeen redovisar ett innehav om 10 300 aktier.

Emil Sandin, ledamot och bolagets grundare har även ökat sitt innehav med 2 133 aktier och hans totala innehav uppgår till 484 031 antal aktier.

Bolagets Chief Medical Director, Dr. Hildur Hadenius, som utöver vd ingår i bolagets ledningsgrupp redovisar ett innehav om 89 088 aktier.

Boalgets COO Daniel Hallenberg redovisar ett innehav om 4 450 antal aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com