Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) publicerar hållbarhetspolicy och uppförandekod för leverantörer med syfte att medverka i byggandet av ett hållbart samhälle med hållbar konsumtion.

Hållbarhetspolicyn och uppförandekoden för leverantörer innebär att Hemply Balance ställer sig bakom Parisavtalets klimatmål och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet inom Bolaget är en strategisk prioritering och är integrerad i hela koncernens verksamhet. Hemply Balance strävar ständigt efter att utveckling av verksamheten ska ske med långsiktig hållbarhet i fokus. Bolaget ska vara ansvarsfulla och progressiva när det gäller kvalitet, miljö, hälsa och social efterlevnad. 

Hållbarhetspolicyn fastställer riktlinjer för nedan punkter: 
– Policyns omfattning 
– Principer för hållbarhetspolicy
– Säkerhet och regelefterlevnad
– Samhällsansvar 
– Miljöansvar
– Ekonomiskt ansvar 
– Årlig genomgång av viktiga riktlinjer 

Parallellt med hållbarhetspolicyn har Bolaget tagit fram en uppförandekod för leverantörer. Intentionen med uppförandekoden är att säkerställa att all verksamhet genomsyras av ansvarsfullhet och ett etiskt uppträdande gentemot kunder, medarbetare, ägare, myndigheter och övrig omvärld. Målet är att samtliga av Bolagets leverantörer ska underteckna uppförandekoden. 

Uppförandekoden för leverantörer ställer krav på nedan punkter: 
– Lagar, regler och förordningar
– Miljö
– Mänskliga rättigheter
– Jämställdhet, löner och anställningsvillkor
– Efterlevnad 
 
Kommentarer
”Det är en viktig milstolpe för oss att tydliggöra våra krav och vårt arbete för ett hållbart samhälle. Vi har valt att producera våra intimvårdsprodukter i Sverige just för att våra leverantörer här kan leva upp till vår uppförandekod och vår hållbarhetspolicy”, Pingis Berg-Hadenius, styrelseordförande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hemply Balance Holding AB (publ)
Emil Sandin 
VD
Tel: +46 (0) 720 40 80 69
Email: emil.sandin@hemplybalance.com
 
Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se 

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com