Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) och Holli Gruppen AB (”Holli”) (tillsammans ”Bolagen”) har nu kommit överens om att inleda ett operativt samarbete och att bordlägga pågående förvärvsprocess till följd av rådande marknadsförhållanden. Bolaget offentliggjorde den 21 juli 2022 att man ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av 100% av aktierna i Holli.

Bolagen ser gynnsamma förutsättningar för att inleda operativa samarbeten som gynnar tillväxt och minimerar kostnader. Samarbetets omfattning kommer offentliggöras framgent. Bolagen har dock på grund av rådande marknadsförhållanden kommit överens om att bordlägga pågående förvärvsprocess. Bolagen har som avsikt att möjliggöra affären vid ett senare skede och återuppta sådana diskussioner i början av 2023. Nuvarande avsiktsförklaringen löper ut den 1 oktober 2022.
 
Kommentar
”Vi vill omgående inleda operativa samarbeten för att vi ser synergier mellan bolagen. Vi vill dock invänta en stabilare aktiemarknad och makrobild för att utvärdera ett förvärv. Vi ser det som det bästa beslutet för våra aktieägare att gå vidare på detta manér”, säger Pingis Berg-Hadenius, styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com
 
Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com