Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag via sitt helägda dotterbolag Hemply Services AB ingått avtal med nätapoteket Apotea AB

Avtalet innebär att Bolagets intimvårdsprodukter kommer börja säljas i Apoteas e-handel med start under oktober. Samarbetet omfattar ingen garanterad försäljningsvolym för Hemply Balance. 

Intimvårdsprodukterna som avtalet omfattar är två produkter, båda med CBD som en av de aktiva ingredienserna: ett serum och en tvätt. Båda produkterna har 100% naturliga ekologiska ingredienser och utvecklade av Dr Hildur Hadenius som är Bolagets Chief medical officer och har över 15 års erfarenhet som gynekolog och obstetriker. Produktion sker i Sverige och produkterna har ett rekommenderat konsumentpris från 399 kr till 599 kr. Hemply Balance är det första varumärket i Europa med intimvårdsprodukter innehållande CBD. 

Apotea.se är Sveriges största nätapotek och är Sveriges mest hållbara e-handel enligt Sustainable Brand Index 2020 och 2021.    

”Vi är väldigt glada att Sveriges största nätapotek inleder ett samarbete med oss och ser den fantastiska potentialen i CBD”, säger Pingis Berg-Hadenius, styrelseordförande, Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se
 
Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.
 
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com