Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag via sitt helägda dotterbolag Hemply Services AB ingått avtal med onlineapoteket Apohem

Samarbetet innebär att bolagets intimvårdsprodukter börjar säljas hos Apohem från och med
oktober månad. Vidare innebär avtalet ingen garanterad försäljningsvolym för Hemply Balance.

Produkterna omfattar hela intimvårdsserien som består utav en olja, ett serum och en tvätt. Alla produkterna har 100% naturliga ingredienser, är ekologiska och utvecklade av Dr Hildur Hadenius som är Bolagets Chief medical officer. Dr Hildur har över 15 års erfarenhet som gynekolog och obstetriker. Produktion sker i Sverige och produkterna har ett rekommenderat konsumentpris från 399 kr till 699 kr. Hemply Balance är det första varumärket i Europa med intimvårdsprodukter innehållande CBD. 

Apohem ingår i Axel Johnson-koncernen och är ett av Sveriges största apotek online.

”Apohem har ett tydligt fokus på information och upplysning till konsument vilket vi
värdesätter. Det gör också att vi kan förstärka vårt samarbete kring våra produkter”, säger
Pingis Berg-Hadenius, styrelseordförande, Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa
hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets
mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter
i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com