Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag via helägda dotterbolaget Glowing Pine B.V. ingått avtal med distributören Scandinavian Brands i Estland.


Samarbetet innebär att Hemply Balance expanderar till Baltikum och försäljning kommer att påbörjas i Estland, Lettland och Litauen. Försäljning kommer att ske genom distributören Scandinavian Brands e-handelsplattform Happy Friday. Samarbetet understödjer Hemply Balance möjligheter att ta ytterligare steg ut på den europeiska marknaden. 
 
Inom ramen för samarbetet kommer hela Hemply Balance produktsortiment att säljas:

  • Intimvårdsprodukterna omfattande serum, olja och tvätt
  • Kosttillskotten omfattande oljor (5%, 7,5%, 15% och 20% CBD) samt två varianter av kapslar (300 mg och 750 mg CBD)
  • Hudsalva med 500 mg CBD

Försäljningen startar under det andra kvartalet 2021. Till en början estimeras låga försäljningsvolymer då marknaden är relativt obearbetat inom CBD och varumärkeskännedom behöver etableras. Regelverket på denna marknad förväntas liberaliseras i likställdhet med resten av Europa. I takt med tydligare och positivare regelverk bedöms försäljningen kunna växa snabbare i denna region. Tidsramar för sådana förändringar i regelverket är i dagsläget svåra att bedöma.

Kommentarer:
Samarbetet skapar förutsättningar för att fullfölja våra expansionsplaner i Europa. Vi ser en stor potential på flera marknader i Europa och Baltikum är en av dessa. Vi är medvetna om att det tar tid att expandera ut på nya marknader samtidigt som detta skapar förutsättningar för fortsatt god tillväxt”, säger Emil Sandin, vd Hemply Balance.

"Vi ser fram emot att etablera en välrespekterad och högkvalitativ CBD-marknad i vår region.  Det är i ett mycket tidigt skede, men växer snabbt och därför är vi mycket positiva till att vara en så kallad ”first mover” på marknaden. Hemply Balance är ett fantastiskt varumärke och vi ser fram emot att starta det i Baltikum.", säger Annelis Rum, styrelseordförande och medgrundare till Happyfriday OÜ & Scandinavian Brands.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hemply Balance Holding AB (publ)
Emil Sandin
VD
Tel: +46 (0) 720 40 80 69
Email: emil.sandin@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com