Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller “Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman i juni 2021 fattat beslut om en riktad kvittningsemission av 124 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och bakgrunden är en del av betalning av förvärvet av Hemp Juice Sp. z o.o (”Hemp Juice”) som Bolaget tidigare annonserat.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Emissionskursen är 25,235 SEK per aktie och fastställdes genom förhandling med Hemp Juice Sp. z o.o. Bolagets aktiekapital ökar genom emissionen av 124 000 aktier med 42 502,9301 SEK till totalt 873 002,3001 SEK. Efter registreringen hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Hemply Balance uppgå till 2 546 937 aktier. För befintliga aktieägare kommer utspädningen uppgå till cirka 4,87 procent.

Aktierna är föremål för en lock-up där säljarna av Hemp Juice kan avyttra 10 procent av sitt innehav efter 18 månader, 20 procent efter 30 månader och 100 procent efter 42 månader.

120 000 aktier riktades till säljarna av Hempy Juice och 4 000 aktier riktades till Cooach Business Support AB som kvittning av arvode för att ha agerat affärsstöd under förvärvsprocessen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom tre kategorier: kosmetik, kosttillskott och kosttillskott för husdjur. Bolagets mål är att genom konsolidering befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Europa. Hemply Balance äger två varumärken, Hemp Juice och Hemply Balance.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com