Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) ser goda möjligheter till att växa genom förvärv i kombination med organisk tillväxt under år 2022.

Som första noterade CBD-bolag i EU har Hemply Balance en stark plattform att utgå ifrån för att genomföra förvärv i Europa och styrelsen i Bolaget har därmed formulerat en förvärvsstrategi.

Hemply Balance tittar aktivt på bolag som har en stark position på sin hemmamarknad och ett bra varumärke som kan skapa synergier i alla led med Bolagets befintliga verksamhet. Vidare utvärderas välskötta bolag med starkt humankapital som är verksamma på marknader med goda regulatoriska förhållanden. Strategin möjliggör en ökad tillväxttakt och förväntas även påskynda etableringen och försäljningstakten av Hemply Balance befintliga produkter på nya marknader.

Grundkriterier

  • Bolag med en stark produktportfölj med en positiv försäljningsutveckling över minst två år.
  • Bolag med ett starkt varumärke på sin hemmamarknad.
  • Bolag med en hemmamarknad inom EU med tydliga regulatoriska förutsättningar kring CBD.
  • Entreprenörer som stannar i sina bolag och återinvesterar långsiktigt i Hemply Balance och därmed bidrar till starkare humankapital och synergier som är bolagsövergripande.

Prognosen är att CBD-marknaden i Europa växer till närmare 14 miljarder Euro fram till 2025, med en tillväxttakt om drygt 10 procent per år. Den globala marknaden väntas samtidigt öka till cirka 24 miljarder Euro under samma period, enligt statistik från New Frontier Data.

Kommentarer
”Med en ny VD på plats som kan säkra den organiska tillväxten i Bolaget kan vi parallellt göra offensiva förvärv som skapar ännu bättre möjlighet för tillväxt. Vi ser attraktiva värderingar inom CBD-sektorn och tydliga möjligheter till synergier inom bland annat försäljning, produktion, regulatoriska frågor och humankapital”, säger styrelseordförande Pingis Berg-Hadenius.

”Strategiska förvärv ger oss ett försprång för tillväxt inom EU på den växande CBD-marknaden. Vi kan skapa oss ett övertag jämte konkurrenter med denna strategi”, säger Jonas Lenne, VD Hemply Balance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Tel: +46 (0) 734 26 37 43
Email: lenne@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com