Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 3 mars 2022 att man ingått avtal med japanska distributören Life Activation Co. Ltd. avseende försäljning av Hemply Balance produkter på den japanska marknaden. Sedan dess har en process pågått för att erhålla importtillstånd i Japan och den japanska kontrollmyndigheten för kosttillskott och läkemedel har nu godkänt Hemply Balance intimvårdsprodukter och utgivit ett importtillstånd. I samband med godkännandet erhöll Hemply Balance en ny order från Life Activation värd 95 000 SEK.

I samband med avtalets ingående den 3 mars 2022 erhöll Hemply Balance en order värd 500 000 SEK och i samband med att intimvårdsprodukterna nu fått importtillstånd erhöll Hemply Balance en ny order värd 95 000 SEK. Life Activation har en exklusivitet för varumärket Hemply Balance på den japanska marknaden som sträcker sig till och med den 3 mars 2023.

Life Activation kommer delta vid ett av Japans största CBD events den 24 november 2022 för att marknadsföra varumärket Hemply Balance. Life Activation har över 1 400 japanska återförsäljare av CBD i sitt nätverk som bearbetas för försäljning av Hemply Balance produkter.

Hemply Balance CBD-oljor uppfyller kraven det japanska regelverket kräver och förväntas få importtillstånd inom en snar framtid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com
 
Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com