Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar om fortsatt expansion för Bolaget på den schweiziska marknaden.

Fortsatt expansion i Schweiz
Hemply Balances exklusiva distributör Götz & Brands fortsätter expandera Bolagets schweiziska verksamhet. De välkända återförsäljarna Haar-Shop och PerfectHair kommer från och med juni 2022 börja sälja Bolagets nya produktkategori adaptogener.

Samtidigt har PerfectHair valt att ta in Bolagets CBD-berikade kosttillskott i sitt utbud. Expansionen innebär att både PerfectHair och Haar-Shop kommer att sälja hela Hemply Balances produktsortiment. Förutom vad som ovan nämnts återfinns Hemply Balances produkter sedan tidigare hos bland annat Zurrose, Manor, Puravita och Adlershop i Schweiz. PerfectHair ägs av det noterade svenska bolaget Storskogen.

Marknaden i Schweiz
Schweiziska marknaden för beauty och personal care värderas till 2,78 miljarder USD 2022 och förväntas ha en årlig tillväxttakt om 3,38% fram till 2026.[1] Samtidigt är den svenska marknaden för beauty och personal care värd 2,27 miljarder USD och förväntas ha en årlig tillväxttakt om 3,77% till och med 2026.[2] Den schweiziska marknaden är följaktligen större än den svenska trots att Sverige har 21% fler invånare än Schweiz.

Marknadsvärdet för adaptogener uppgick till 8,88 miljarder USD 2021 och förväntas ha en årlig tillväxttakt om 7% till och med 2027 då marknadsvärdet prognostiseras till 14 miljarder USD.[3]

Kommentarer
”Det är glädjande att se Götz & Brands fortsatta framgång med varumärket Hemply Balance i Schweiz. Samarbetet har sedan den första dagen varit framgångsrikt. Vi återfinns idag bland flertalet välkända återförsäljare i Schweiz, och målet är att flera av dessa återförsäljare ska lansera våra nya produkter inom en snar framtid”, säger Jonas Lenne, VD Hemply Balance.

”Hemply Balances produkter har funnits på den schweiziska marknaden i ungefär ett halvår, men vi ser redan nu en ökad efterfrågan vilket är glädjande och underlättar vårt arbete”, säger Serafin Götz, VD Götz & Brands.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) äger två varumärken, Hemply Balance och Hemp Juice. Bolaget är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosttillskott, kosttillskott för husdjur samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och Adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sina varumärken Hemply Balance och Hemp Juice, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balances hemsida www.hemplybalance.com eller www.hempjuice.pl


[1] Statista, Beauty & Personal Care Switzerland, https://www.statista.com/outlook/cmo/beauty-personal-care/switzerland
[2] Statista, Beauty & Personal Care Sweden, https://www.statista.com/outlook/cmo/beauty-personal-care/sweden
[3] Global Market Insights, Adaptogens Market Size By Source,  https://www.gminsights.com/industry-analysis/adaptogens-market-statistics?utm_source=globenewswire.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Paid_globenewswire