Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance”) helägda dotterbolag Hemp Juice Sp. z o.o. (”Hemp Juice” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med Douglas Polska Sp. z o.o. (”Douglas”) avseende försäljning av Bolagets kosttillskott.

Avtalets omfattning
Avtalet omfattar samtliga av Hemp Juice kosttillskottsprodukter som i dagsläget består av sju olika CBD-oljor. Bolagets produkter kommer börja saluföras på Douglas polska e-handel från och med april 2022. Douglas är den mest framstående och största återförsäljare inom skönhetsprodukter på den europeiska marknaden med över 2500 butiker i 15 länder.

Om Douglas
Douglas är Europas ledande plattform för skönhets- och premiumprodukter och grundades i Hamburg år 1821. Douglas har varit verksamma på den polska marknaden sedan 2001 och har sitt centrallager i Polen.

Kommentar
Hemp Juice försäljning har tidigare enkom skett genom egen e-handel. Att vi nu skriver avtal med Douglas på den polska marknaden förtydligar att vi tillsammans med Hemply Balance har för avsikt att etablera Hemp Juice hos flertalet återförsäljare runt om i Europa.”, säger Radoslaw Budzik, VD Hemp Juice.

”Vi är oerhört stolta över att Hemp Juice har ingått avtal med en sådan premiumåterförsäljare som Douglas. Detta vittnar om att Hemp Juices produkter är väldigt rätt i tiden och väl sammansatta”, säger Jonas Lenne, VD Hemply Balance Holding.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lenne
VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Email: hadenius@economista.se

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett e-handelsfokuserat hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosmetik, kosttillskott och kosttillskott för husdjur. Fokus är främst på kosttillskotten CBD och adaptogener inom sina kategorier. Vi adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient” till våra kunder. Affärsmodellen är fokuserad på egen e-handel med inslag av strategiska återförsäljare för varumärkesbyggande. Bolaget äger två varumärken, Hemp Juice och Hemply Balance. Det förstnämnda förvärvades under första kvartalet 2022 och koncernens målsättning är att fortsätta med ytterligare förvärv.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com