Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Hemply Balance AB:s (‘’Hemply Balance’’ eller ‘’Bolaget’’) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nordic SME. Första dag för handel är den 6 maj 2021.

Hemply Balance aktie kommer att handlas under kortnamnet ’’HMPLY’’ med ISIN-kod SE0014402400. Teckningsoption av serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet ’’HMPLY TO1’’ med ISIN-kod SE0015812508. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

I samband med noteringen har Hemply Balance genomfört en nyemission om 290 698 units, där en unit bestod av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Genom emissionen tillförs Bolaget cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader.

Med anledning av noteringen på Nordic SME har Hemply Balance upprättat ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.hemplybalance.com och bilagt till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hemply Balance Holding AB (publ)
Emil Sandin, VD
Tel: +46 (0) 720 40 80 69
Email: emil.sandin@hemplybalance.com

Pingis Berg-Hadenius
Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 708 32 76 57
Email: hadenius@economista.se

Kort om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa hampaprodukter inom intimvård samt hampolja och hampakapslar utanför Sverige. Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och bli en betydande aktör i Europa.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, email: info@augment.se är Bolagets Mentor.