Styrelsen för Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag utsett Emil Sandin till ny VD för Hemply Balance med tillträde den 31 oktober 2022. Emil är grundare av Hemply Balance och var VD för Bolaget mellan 2016 och 2021.

”Jag är mycket glad över att Emil Sandin blir ny VD för Hemply Balance. Emil har tidigare varit VD för Bolaget under fem års tid och kan verksamheten utan och innan, samtidigt har Emil byggt upp Bolaget själv från grunden och har tidigare påvisat en lönsamhet. Med Emils erfarenhet är jag övertygad om att vi kan fortsätta Bolagets tillväxtresa och påvisa en lönsamhet”, säger Yvonne Tenninge, styrelseordförande Hemply Balance.

”Jag är väldigt glad och motiverad att jag återigen får möjligheten att vara VD för Hemply Balance. Som grundare av Bolaget har jag haft förmånen att få vara med och utveckla Bolaget från start. Nu är både jag, och övriga medarbetare, mycket angelägna om att komma igång med arbetet med att ta ytterligare marknadsandelar och påvisa lönsamhet. Samtidigt är jag ödmjuk inför att det kommer finnas utmaningar givet marknadsläget, men jag har tidigare drivit Bolaget lönsamt och vet att vi har de resurser som krävs”, säger Emil Sandin, tillträdande VD för Hemply Balance

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Sandin
Tillträdande VD
Email: investor.relations@hemplybalance.com
 
Yvonne Tenninge
Styrelseordförande
Email: yvonnetenninge@hotmail.com

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolaget adresserar primärt den europeiska marknaden dock även med inslag från den japanska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Hemply Balance hemsida www.hemplybalance.com