Investor relations

Hemply Balance Holding AB (publ) är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom två kategorier: kosttillskott samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sitt varumärke Hemply Balance, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer. Bolagets primära fokus ligger på den japanska och europeiska marknaden. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME i Stockholm.

BDO Mälardalen AB är Bolagets revisor med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

Finansiell kalender

22 Februari 2024
Bokslutskommuniké 2023

20-24 Maj 2024
Vecka 21
Årsredovisning 2023

16 April 2024
Delårsrapport jan – mar 2024

14 Juni 2024
Årsstämma 2024

16 Juli 2024
Delårsrapport apr – jun 2024

31 Oktober 2024
Delårsrapport jul – sep 2024

Finansiella rapporter

Företrädesemission april 2024

Dokument Ladda ner
Informationsmemorandum företrädesemission
Anmälningssedel för teckning utan företräde

Företrädesemission augusti 2023

Dokument Ladda ner
Informationsmemorandum företrädesemission
Tilläggsmemorandum företrädesemission
Fullständiga villkor TO 2 & TO 3
Intimate products

Pressmeddelanden

2024-04-17 08:30
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar idag att hela styrelsen i Hemply Balance kommer att teckna units motsvarande cirka 510 000 SEK i den pågående företrädesemissionen...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-04-16 11:15
Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Under kvartalet har Bolagets verksamhet omstrukturerats innebärande...
News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q1 IR
2024-04-15 08:30
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för perioden januari – mars 2024. Delårsrapporten för perioden januari &ndash...
News Corporate Information Financial calendar Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-04-04 08:30
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-04-03 10:51
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag erhållit en order om cirka 52 TEUR, motsvarande cirka 600 TSEK, från sin japanska distributör. Ordern innefattar främst produkten...
News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR
2024-04-17 08:30
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) meddelar idag att hela styrelsen i Hemply Balance kommer att teckna units motsvarande cirka 510 000 SEK i den pågående företrädesemissionen...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-04-16 11:15
Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Under kvartalet har Bolagets verksamhet omstrukturerats innebärande...
News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q1 IR
2024-04-15 08:30
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för perioden januari – mars 2024. Delårsrapporten för perioden januari &ndash...
News Corporate Information Financial calendar Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-04-04 08:30
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR...
News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2024-04-03 10:51
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) har idag erhållit en order om cirka 52 TEUR, motsvarande cirka 600 TSEK, från sin japanska distributör. Ordern innefattar främst produkten...
News Corporate Information Sales Order Swedish Regulatory MAR IR