Investor relations

Hemply Balance Holding AB (publ) äger två varumärken, Hemply Balance och Hemp Juice. Bolaget är ett hälsokostbolag som saluför innovativa, trygga och högkvalitativa produkter inom tre kategorier: kosttillskott, kosttillskott för husdjur samt skönhetsprodukter. Fokus är främst på produkter som innehåller CBD och Adaptogener, och adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient”. Bolaget prioriterar affärsmässigt den egna e-handeln genom sina varumärken Hemply Balance och Hemp Juice, med inslag av strategiska återförsäljare och distributörer.

Finansiell kalender

25 Februari 2022
Bokslutskommuniké 2021 kl: 08:00

06 April 2022
Publicering av årsredovisning

26 April 2022
Delårsrapport januari – mars 2022 kl: 08:00

27 April 2022
Årsstämma 2022 i Stockholm

19 Juli 2022
Delårsrapport april – juni 2022 kl: 08:00

02 November 2022
Delårsrapport juli – september 2022 kl: 08:00

22 Februari 2023
Bokslutskommuniké 2022 kl: 08:00

Finansiella rapporter

Intimate products

Pressmeddelanden

2022-04-07 13:37
News Swedish Regulatory Listing Regulation Report Annual IR
2022-04-07 08:59
Hemply Balance Holding AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning för 2021. Årsredovisningen på svenska finns tillgänglig på www.hemplybalance.com och räkenskapsåret avser perioden 1 januari 2021 &ndash...
News Swedish Regulatory Listing Regulation Report Annual IR
2022-04-07 01:03
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att årsredovisningen för 2021, som skulle publiceras den 6 april 2022, är försenad och kommer offentliggöras den 7 april 2022 innan handeln öppnar. Orsaken...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2022-04-05 09:16
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) rapporterar idag om en viktig milstolpe för CBD-marknaden i Storbritannien. Food Standard Agency (”FSA”) publicerade förra veckan sin lista...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
2022-03-30 08:00
Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ) organisationsnummer 559206-7168, (”Bolaget”) kallas här med till årsstämman onsdagen den 27 april 2022 kl. 17.00. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att...
News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2022-03-30 08:00
Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ) organisationsnummer 559206-7168, (”Bolaget”) kallas här med till årsstämman onsdagen den 27 april 2022 kl. 17.00. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att...
News Corporate Information General meeting Notice Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2022-02-25 08:00
Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance" eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021 Fjärde kvartalet 2021 (samma period föregående...
News Swedish Regulatory MAR Report Interim Yearend IR
2022-02-22 09:37
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller “Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman i juni 2021 fattat beslut om en riktad kvittningsemission av 124 000 aktier. Skälet till...
News Corporate Action Shares Issuance Swedish Regulatory Listing Regulation IR
2022-02-10 12:34
Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) publicerar 2021 proforma-siffror med anledning av förvärvet av Hemp Juice. Publicerade siffrorna för Hemply Balance 2021 är preliminära...
News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
2021-12-20 09:50
Hemply Balance Holding AB (publ) ("Hemply Balance") har idag signerat en avsiktsförklaring med ägarna till Hemp Juice Sp. z o.o. (”Hemp Juice”) om att förvärva 100 % av aktierna i Hemp Juice. BakgrundHemp Juice...
News Corporate Action M&A Swedish Regulatory MAR IR