Styrelse & ledningsgrupp / Board and Executive Management Team

Styrelse / Board

Namn / NamePosition / PositionOberoende av Bolaget och dess ledning / Independent of the Company and it’s managementOberoende av större aktieägare / Independent of major shareholders
Pingis Berg-HadeniusOrdförande / ChairmanJa / YesNej / No
Emil SandinLedamot / CommissionerNej / NoNej / No
Johan KlebergLedamot / CommissionerJa / YesJa / Yes
Mia BatljanLedamot / CommissionerJa / YesJa / Yes
Petter ÖdeenLedamot / CommissionerJa / YesJa / Yes

PINGIS BERG-HADENIUS

Styrelseordförande i Bolaget sedan 2020.

Född: 1978

Erfarenhet: Pingis är civilekonom och började sin karriär i finansbranschen som analytiker. Utöver det har hon arbetat inom kosmetikabranschen samt som journalist, bland annat som chefredaktör och Publisher. 2012 grundade hon Löwengrip Beauty AB där hon var VD fram till försäljningen av bolaget 2020. År 2013 grundade hon e-handelsbolaget Flattered där hon var styrelseordförande fram till 2018. Hon är medgrundare till bolagen Nordic Tech House och Hermine Hold samt grundare av Economista: en digital plattform för privatekonomi. Hon har publicerat två privatekonomiska böcker via Bonnier. 

Pingis leder Hemply Balances strategiska arbete för att optimera dess tillväxt både avseende produkt-, geografisk- och distributions-expansion. Hon kommer även att vara starkt engagerad i Bolagets finans- och kapitalmarknadsfrågor samt i att optimera styrelsens arbete.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och ägare av Villanelle Ventures AB och Economista Sweden AB, delägare i Flattered AB och ISPI Holding AB. Styrelseledamot i Nowonomics AB. 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande och delägare i Flattered AB 2013–2018, Styrelseordförande, delägare och VD i Löwengrip Beauty AB 2012–2020. Styrelseledamot i Nextcell Pharma 2020.

Innehav i Hemply Balance: 267 266 aktier (eget och närståendes innehav).

EMIL SANDIN

Styrelseledamot och VD i Bolaget sedan 2020.

Född: 1993

Erfarenhet: Emil är VD och grundare av Hemply Balance.

Emil är en engagerad ledare som vill bygga organisationen, varumärket och optimera marknadsföring och e-handel för att växla upp bolagets tillväxt. 

Övriga pågående uppdrag: Delägare och styrelseledamot i Alpha Pinene Holding B.V.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD, delägare och styrelseordförande i Curious Oak AB.

Innehav i Hemply Balance: 602 372 aktier (eget och närståendes innehav).

JOHAN KLEBERG

Styrelseledamot i Bolaget sedan 2020.

Född: 1975

Erfarenhet: Johan innehar en lång erfarenhet från e-handels- och mediabranschen. Efter att tagit civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm har han bland annat arbetat som VD på TV4 Sport, som COO på Canal+ Nordic samt som VD på CMore. Därtill agerade Johan som VD för Adlibris i över fyra år fram till mars 2019. Idag är han delägare och vd för Bookbinders design AB Scandinavia AB samt styrelseordförande i Matsmart in Scandinavia AB. 

Johan bidrar starkt till bolagets tillväxtresa genom sin gedigna erfarenhet av e-handel och logistik, FMCG samt långa erfarenhet av styrelsearbete. 

Övriga pågående uppdrag: VD, delägare och styrelseordförande i Bookbinders Design Scandinavia AB, styrelseordförande i Matsmart in Scandinavia AB, styrelseordförande i Knattarna ekonomisk förening, styrelseledamot i Notorious AB, styrelseledamot i PETBUDDY AB och styrelseledamot i Ebba von Sydow AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Adlibris Kök AB, styrelseordförande i Discshop Svensk Näthandel AB, styrelseordförande i ODLANU i Sverige AB, styrelseordförande i Bamba AB, extern VD i Adlibris aktiebolag, styrelseledamot i C Real AB, styrelseledamot i BookBeat AB, styrelseledamot i V-TAB Holding AB, styrelseledamot i Bonnier Books Holding AB, styrelseledamot i CMore Entertainment AB, , styrelseledamot i C more Group AB, styrelseledamot i VetZoo AB samt styrelseledamot i Cosmetic Group Holding AS.

Innehav i Hemply Balance: 0 aktier (eget och närståendes innehav).

PETTER ÖDEEN

Styrelseledamot i Bolaget sedan 2021.

Född: 1963

Erfarenhet:Petter har lång erfarenhet från att bygga varumärken med starka koncept som reklambyråkonsult i drygt 30 år. Petter har bland annat som delägare, Creative Director och Art Director på reklambyrån Garbergs där han arbetade i 29 år och var styrelseledamot i flera av dotterbolagen. Sedan 2019 är han fristående konsult och bland annat varit Creative Director på e-handelsbolaget Babyshop.

Petter stöttar Hemply Balance till att bli det ledande varumärket i kategorin genom produktutvecklingen och strategisk marknadsföring.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och ägare av Petter Ödeen corp. AB. 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Bland annat som delägare, Creative Director och Art Director på reklambyrån Garbergs där han arbetade i 29 år och var styrelseledamot i flera av dotterbolagen. Sedan 2019 är han fristående konsult och bland annat varit Creative Director på e-handelsbolaget Babyshop. 

Innehav i Hemply Balance: 0 aktier (eget och närståendes innehav).

MIA BATLJAN

Styrelseledamot i Bolaget sedan 2021.

Född: 1992

Erfarenhet: Civilekonom med finansiell bakgrund, bland annat som institutionell mäklare på Nordea och Barclays. Idag VP finance på SBB, Samhällsbyggnadsbolaget AB

Mia kommer att vara starkt engagerad i Bolagets finans- och kapitalmarknadsfrågor.

Övriga pågående uppdrag: Föreslagen Styrelseledamot i Eniro AB. Styrelseledamot i Hexicon AB, DIB Travel AB och Ilija Batljan Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 

Innehav i Hemply Balance: 2 948 aktier (eget och närståendes innehav).

Executive management team

EMIL SANDIN, VD

För personbeskrivning, se avsnittet ”Styrelsen” ovan.

HILDUR HADENIUS

CMO sedan 2020.

Född: 1975

Erfarenhet:Läkare, specialist i gynekologi och obstetrik. Läkarexamen från Uppsala universitet 2001, legitimerad läkare sedan 2003 och har även flera utbildningar inom alternativ medicin och kroppsterapi. Hildur började sin läkarbana inom kirurgi, övergick efter några år till gynekologisk kirurgi, men har på senare år specialiserat sig alltmer på kvinnohälsa med ett holistiskt synsätt. Hon har startat en egen mottagning med inriktning mot kronisk smärta, sexuella, stressrelaterade och hormonella besvär. Hildur gör även konsultuppdrag gällande hormonell och holistisk hälsa, men arbetar emellanåt som förlossningsläkare.

Hildurs engagemang i Hemply Balance grundar sig på hennes genuina intresse för det endokannanbinoida systemets koppling till balans och välmående i kroppen. Hur det här kroppsegna systemet fungerar som ett paraply över livsviktiga funktioner i kroppen som immunsystem, nervsystem och hormonproduktion. Kunskapen om detta outforskade nätverk är särskilt värdefull för att förstå vad som skapar återuppbyggnad, homeostas och läkning i kroppen som balans till det stresstyngda samhälle som vi lever i idag. 

En annan drivkraft för Hildur är hennes mångåriga frustration över de många kemikalietyngda preparat som finns inom intimprodukter och hennes erfarenhet av den stora efterfrågan på naturliga och miljövänliga produkter från patienter. 

Hildur är medicinskt ansvarig på Hemply Balance och även ansvarig för produktutveckling.

Övriga pågående uppdrag: Delägare och styrelseordförande i Vulvaverket AB. Styrelseledamot i Tempelterapi AB. Styrelsesuppleant i Villanelle Ventures AB och Economista Sweden AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Villanelle Ventures AB.

Innehav i Hemply Balance: 89 088 aktier (eget och närståendes innehav).

Urban Hobring

CFO sedan 2021.

Född: 1960

Erfarenhet: Urban är för närvarande interim CFO i NWT Gruppen. Urban har sedan 2017 varit verksam som konsult via egna företag med tonvikt på koncernredovisning för i huvudsak noterade företag. Dessförinnan var Urban verksam som Controller i Aleris Gruppen under 12 år.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Fraktkompetens i Sverige AB, interim CFO NWT Gruppen. 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.

Innehav i Hemply Balance: 0 aktier (eget och närståendes innehav).

Revisor

BDO Mälardalen AB, org.nr 556291-8473, Box 6343, 103 35 Stockholm är Bolagets revisor sedan 2020, med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

Certified Adviser

Augment Partners AB, tel.: +46 8-505 65 172, email: info@augment.se, är bolagets Mentor