Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Kallelse till årsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)

2021-06-01T08:00:00+02:00

Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), org.nr 559206-7168, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021.

Kallelse till årsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)2021-06-01T08:00:00+02:00