Hemply Balance
No THC
No THC
Hemply Balance
No THC
Hemply Balance

Hemply Balance inleder samarbete med kvinnokliniken HERCARE

2021-05-24T13:00:00+02:00

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) dotterbolag Glowing Pine B.V. inleder samarbete med kvinnokliniken HERCARE i Sverige.

Hemply Balance inleder samarbete med kvinnokliniken HERCARE2021-05-24T13:00:00+02:00

Hemply Balance lanserar intimvårdsserie med Lyko

2021-05-11T11:30:00+02:00

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) lanserar idag sin nya kategori av intimvårdsprodukter hos Lyko, Nordens största återförsäljare inom skönhetsprodukter.

Hemply Balance lanserar intimvårdsserie med Lyko2021-05-11T11:30:00+02:00

Handel i Hemply Balance aktier på Nordic SME inleds torsdag den 6 maj 2021

2021-05-05T08:00:00+02:00

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Hemply Balance AB:s (‘’Hemply Balance’’ eller ‘’Bolaget’’) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nordic SME. Första dag för handel är den 6 maj 2021.

Handel i Hemply Balance aktier på Nordic SME inleds torsdag den 6 maj 20212021-05-05T08:00:00+02:00

Hemply Balance noteringsemission tecknades till 716 procent av över 1 200 investerare

2021-04-22T14:00:00+02:00

Hemply Balance Holding AB (publ):s (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) emission av units om cirka 12,5 MSEK inför den planerade noteringen på Nordic SME ("Erbjudandet") har blivit mer än 6 gånger övertecknad. Sammanlagt inkom anmälningar om cirka 89,5 MSEK och Erbjudandet tecknades således till cirka 716 procent fördelat på cirka 1 200 tecknare. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 vid Nordic SME är den 6 maj 2021.

Hemply Balance noteringsemission tecknades till 716 procent av över 1 200 investerare2021-04-22T14:00:00+02:00

Hemply Balance: Uppdatering samt preliminära Q1-siffror

2021-04-16T15:30:00+02:00

Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) offentliggjorde förra veckan sin avsikt att genomföra en notering på NGM Nordic SME. Offentliggörandet har skapat ett stort intresse för bolaget och noteringen där anmälningsperioden pågår fram till tisdag 20 april 2021. Bolaget kommer offentliggöra sin Q1-rapport den 29 april 2021 och i syfte att ge investerare uppdaterad finansiell information sammanställs preliminära Q1-siffror, vilka inkom i linje med Bolagets förväntningar.

Hemply Balance: Uppdatering samt preliminära Q1-siffror2021-04-16T15:30:00+02:00

Hemply Balance offentliggör memorandum inför nyemission av units i samband med notering på Nordic SME

2021-04-08T15:00:00+02:00

Styrelsen i Hemply Balance Holding AB (publ) (”Hemply Balance” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”Noteringen”) på Nordic Growth Market NGM AB:s (”NGM”) tillväxtmarknad Nordic SME. I anslutning till Noteringen har Bolagets styrelse idag, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om en emission av units om högst cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader, där varje unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 (”Erbjudandet”). Det förestående Erbjudandet och upptagande till handel vid Nordic SME skapar förutsättningar för Hemply Balance att tillvarata de tillväxtmöjligheter som Bolaget besitter och därmed över tid bygga betydande aktieägarvärden.

Hemply Balance offentliggör memorandum inför nyemission av units i samband med notering på Nordic SME2021-04-08T15:00:00+02:00